Our people
ร่วมงานกับเรา

การทำงานกับ SPRC นั้นมีความหมายมากกว่าการทำงานให้เสร็จสิ้น
ไปในแต่ละวัน เราปลูกฝังวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
เพื่อจุดประกายให้พนักงานเกิดความห่วงใย ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
และความเป็นผู้นำ การร่วมงานกับ SPRC คือ การเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว SPRC ซึ่งทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าที่คุณคาดหวังไว้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่า การทำงานที่ SPRC จะทำให้คุณ
เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ในขณะเดียวกันครอบครัวและ
คนที่คุณรักก็จะมั่นใจได้ว่า คุณจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน

Career at SPRC
เรารอคอยโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับคุณ!


Position

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานอื่น สามารถสมัครได้ ที่นี่